English

shulpower.com

 

产品中心

hotline

网通设备电源

作者:  浏览量:7354  发布时间:2018-04-24 06:19:39  
     
 
网通设备电源
台达的客户皆为世界前十名的个人计算机与网络公司,以协助提供其妥善的电源系统设计、协助客户实现目标为前提。台达在此领域已经深耕超过15年,并且持续地提供客户可靠和具有成本竞争力的产品。
 
     
 
产品列表
 
   
 
Dual Output
Dual Output
Part Number +12V +48V Power Form Factor Dimension Remark
(Watt) (L)*(W)*(H) mm
DPSN-470BP 10A 7.5A 470 Open frame 6.95*5.83*1.55  
EDPS-930AB 15.8A 14.2A 930 1U 12*3.5*1.5 PMBus
EDPS-250BF 4A 3.7A 250 Open Frame 7.5*4*1.42  
 
Single Output
Single Output
Part Number +12V +48V Power Form Factor Dimension Remark
(Watt) (L)*(W)*(H) mm
EDPS-150AF   2.8A 150 Open Frame 6.6*3.1*1.4  
DPSN-300DB 25A   300 1U 8.9*4.2*1.6 PMBus
DPS-1000LB   18.5A 1000 1U 7.7*3.4*1.5 PMBus
DPS-495CB B 41.25A   500 1U 7.7*3.4*1.57 PMBus
DPS-495CB-1 B 41.25A   500 1U 7.7*3.4*1.57 PMBus
DPS-750AB-24 C 62.5A   750 1U 7.7*3.4*1.57 PMBus
DPS-750AB-25 C 62.5A   750 1U 7.7*3.4*1.57 PMBus
DPS-1900AB B 158A   2000 1U 7.7*3.4*1.57 PMBus
DPS-1900AB-1 B 158A   2000 1U 7.7*3.4*1.57 PMBus
DPS-3000AB-1 A 248A   3000 2U 9.77*2.8*4.15 PMBus
DPS-3000AB-2 A 248A   3000 2U 9.77*2.8*4.15 PMBus
DPS-1600CB M 132A   1600 1U 10.4*3.4*1.57 PMBus
DPS-1600CB-3 D 132A   1600 1U 10.4*3.4*1.57 PMBus
DPS-200PB-191 B 16.7   200 1U 7.28*2.89*1.57  
DPS-200PB-204 A 16.7   200 1U 7.28*2.89*1.57  
DPS-200PB-196 A 16.7   200 1U 7.28*2.89*1.57  
DPS-550AB-15 A   45.89 550 1U 7.28*2.89*1.57  
DPS-400AB-37 A 33.33   400 1U 8.66*2.15*1.57  
DPS-400AB-38 A 33.33   400 1U 8.66*2.15*1.57  
DPS-400AB-39 A 33.33   400 1U 8.66*2.15*1.57  
DPS-400AB-40 A 33.33   400 1U 8.66*2.15*1.57  
 
 
     

相关内容